Undvik motorstopp till sjöss

Motorstopp till sjöss är inte bara irriterande, utan kan också i förlängningen leda till riskfyllda situationer, till exempel för att man inte hinner ta sig i land innan det blir mörkt eller dåligt väder. Den som är klädd för en kortare båttur en solig majdag kan snabbt bli nedkyld i en öppen båt efter mörkrets inbrott, särskilt om den sjunkande temperaturen kombineras med vind.

Vanliga orsaker till motorstopp är att bakterier eller smuts täpper igen filtren, eller att man helt enkelt har fått slut på bränsle.

Gör en ordentlig genomgång av motorn på våren

motorPå våren när båtsäsongen drar igång i Sverige är det många som har bråttom ut till sjöss, och det slarvas en del. Vår rekommendation är förstås att du avsätter tid till att göra en ordentlig genomgång av motorn för att se hur den klarat vinterförvaringen. Åtgärda det som behöver åtgärdas och genomför förebyggande behandlingar i enlighet med tillverkarens instruktioner. Eftersom det finns så många olika sorters båtmotorer kommer vi inte att ge några exakta rekommendationer här. Vänd dig istället till motorns tillverkare eller till en båtmekaniker för att få information om hur just din båtmotor bör tas om hand efter vintervilan. Där kan du också få tips på vad du bör göra vid slutet av båtsäsongen och hur motorn på bästa sätt förvaras under vintern.

Förebygg bakterietillväxt

Bakterietillväxt i bränsletanken är en vanlig orsak till tilltäppta motorfilter. Din motor kan vara i jättefint skick, men när du kopplar den till bränsletanken och bakterier strömmar in i filtren börjar den hacka efter en stund – när du redan har hunnit ut en bit på sjön.

I en bränsletank som ligger still länge fälls det ut vatten ur oljan, särskilt om bränsletanken inte är full och om den utsätts för temperaturförändringar. Vattendroppar sjunker ned i oljan, vilket tillsammans med diverse skräp bildar en vattenspegel som oljan flyter på. I detta skikt bildas det lätt bakterietillväxt.

 • Om din bränsletank inte ska användas på ett tag, se till att den är helt tom eller helt full. Förvara den svalt och så att den inte utsätts för temperaturväxlingar.
 • Om din bränsletank inte ska användas på ett tag, undvik att tanka med biodiesel som innehåller rapsmetylester (RME). Rapsmetylester binder jämförelsevis mycket vatten, vilket ökar risken för bakterietillväxt.

Kontinuerligt underhåll

fritidsbåtAtt underhålla båtmotorn är något som många tycker är en tråkig syssla. Man vill ut och fara, inte ligga vid bryggan och pyssla med oljefilter. Vill man förebygga motorstopp till sjöss gäller det dock att bita i det sura äpplet och ge båtmotorn det kontinuerliga underhåll den behöver.

 • Se till att lära känna din båtmotor och bränsletank, så att du vet vad just den behöver. Tillverkaren har ofta massor av nyttig information.
 • Ta reda på var bränslefiltren sitter och notera alltid när de byts, så att du vet hur länge de har suttit i. Ha alltid reservfilter tillgängliga så att du kan byta akut vid behov.
 • Kontrollera att batterierna är fulladdade och har tillräcklig med batterivatten. Det ska inte finnas oxid på anslutningarna.
 • Genomför regelbundet byte av olja och filter.
 • Kontrollera regelbundet eventuella zinkanoder på drevet, skrovet och propelleraxeln. Byt vid behov.
 • I vattenkylda utombordsmotorer är kylvattenpumpen vanligen en impellerpump av gummi som sitter på den vertikala drivaxeln, mellan växelhuset och motorn. Om impellern inte fungerar som den ska kan motorn lätt överhetta. Kontrollera regelbundet impellern och byt vid behov. Ha gärna en i båten på reserv, så att du kan byta akut vid behov.

Övriga tips

 • Märk ut öppningarna för bränsle och vatten tydligt så att de inte blandas ihop. Det är faktiskt inte helt ovanligt att någon råkar sätta vattenslangen i vattenhålet. På kommersiella båtar är de olika påfyllningshålen ofta mycket tydligt utmärkta, men på privatbåtar slarvas det ofta på den här punkten.
 • Ha alltid ett rejält ankardon i båten. Du vill inte börja driva iväg medan du försöker ordna upp ditt motorstopp.
 • Om en dieselmotor börjar hacka när man är ute till sjöss bör man dra ned till minimiförbrukning, precis tillräckligt för att behålla styrfarten. Styr mot land, men håll samtidigt uppsikt över lämpliga platser där du kan ankra om du skulle drabbas av totalt motorstopp.