Brandsäkerhet i bilen

bilbrandTrots att antalet dödsfall i den svenska trafiken minskat markant under de senaste decennierna har vi inte få se någon motsvarande minskning i mängden omkomna i bilbränder. Det är inte ovanligt att en person överlever en krock, men sedan avlider på grund av den brand som uppstår. Av dessa avlidna ungefär hälften personer som sitter i baksätet, vilket i sin tur innebär att gruppen innehåller många barn och ungdomar. Våra bilar blir alltmer krocksäkra så att chansen för att överleva själva krocken ökar, men fortfarande saknas automatiska släckningssystem som ser till att vi överlever om brand bryter ut efter krocken.

Mot bakgrund av detta är det givetvis viktigt att ha bra och lättillgänglig släckningsutrustning i bilen, inte bara i händelse av krock utan också för att kunna hantera andra bränder som kan uppstå. Med bra släckningsutrustning blir det också enklare för oss att på ett säkert vis ingripa och hjälpa till precis efter att en krock har inträffat i trafiken.

Exempel på områden i bilen med hög brandrisk

Under motorhuven

Vid en kraftig kollisionen kan de skyddsstrukturer som normalt förhindrar brand under motorhuven på bilen förstöras, vilket ökar risken för brand. Om motorblocket spricker bildas lätt ett dimmoln av olja som kan antändas och brinna med mycket het låga.

Drivmedelstanken

De flesta drivmedel som används i bilar är mycket brandfarliga, och det finns risk för explosionsartad brand om de antänds med de är kvar i tanken.

Värt att veta är att påkörning bakifrån ibland leder till bensinbrand, då kraften i kollisionen är tillräckligt stark för att bensintanken ska deformeras och spruta ut bensin över den påkörande bilens varma motordelar.

Slangkopplingar

Brandfarliga vätskor kan läcka från slangar i bilen. Kopplingar och skarvar brukar vara särskilt läck-benägna. Droppande vätska kan antändas om den till exempel når glödheta delar av bilen eller träffas av gnistor.

Kylmedel

Luftkonditioneringen behöver ett kylmedel för att fungera. Hur pass brandfarligt detta kylmedel är varierar mellan olika produkter. Vilka gaser som bildas vid brand i kylmedlet och hur hälsofarliga de är varierar också. Ta reda på vilket kylmedel som används i din luftkonditioneringen och undersök om det finns något säkrare (lagligt) alternativ.

brinnande bilElektriska kablar

Den ökade mängden elektronik i våra moderna bilar innebär en ökad risk brand, eftersom kabelbrott i deformationszonerna lätt leder till gnistbildning.

Stolsvärmare

Tillverkarna har lyckats minska brandrisken för stolsvärmare markant på senare år. Om du har en gammal stolsvärmare kan det vara idé att byta ut den mot en säkrare.

Lösa behållare

Varm restriktiv med vad du placerar i bilen, och åk inte slentrianmässigt omkring med brandfarliga produkter som sprejburkar och liknande i bilen. Fundera på vad som verkligen är motiverat att ha i bilen och rensa ut resten. Det är också viktigt att reservdunkar för drivmedel är så säkra som möjligt.

Tips på utrustning

Brandfilt

När du köper en brandfilt till bilen, se till att den är stor nog att kväva en motorbrand.

Brandsläckare

brandsläckareNär man väljer brandsläckare ska man idealt ta hänsyn till både vilka typer av bränder som kan uppstå och vem som ska kunna hantera brandsläckaren. Man bör till exempel se till att det i bilens kupé finns en brandsläckare som är så pass lätt att alla de vuxna personer samt någorlunda stora barn som brukar åka i bilen kan hantera den. En brandsläckare på 2 kg av typen pulversläckare är en bra utgångspunkt. Se till att alla lär sig hur den fungerar.

Sedan kan man om man vill utöka med en större släckare på 6 kg. Inte lika smidig att ha i kupén som en 2 kg-släckare, men praktiskt att ha i bagaget om man till exempel behöver släcka en motorbrand i den egna bilen eller hjälpa en nödställd i ett annat fordon.

  • Det finns särskilda stativ att köpa om man vill sätta fast brandsläckaren i bilen.
  • Ett annat bra tillbehör är ett väl märkt skyddsöverdrag med fönster, så att man tydligt kan se att det är en brandsläckare inuti överdraget samtidigt som själva behållaren skyddas mot smuts och damm i bilen.

Om du tänker åka utomlands med din bil, se till att bekanta dig med vilka brandskyddsregler som finns. Det är inte ovanligt med länder där lagen stipulerar att man är skyldig att ha en brandsläckare i sin bil och att den ska vara av en viss typ och storlek.

Övrigt

Om din bil har en bränslepump som ligger bak i tanken, ta reda på om den också har automatisk akutavstängning av pumpen. Om bränsleledningen går sönder vid en krock är det viktigt med automatisk avstängning, annars fortsätter pumpen att spruta in bränsle i motorrummet.