Lär dig förstå isen

Is kan vara lurig och det gäller att förstå sig på isen för att göra vistelsen på is säkrare. En kombination av teoretisk förståelse och praktisk övning brukar vara det som ger bäst resultat. Is får olika struktur beroende på hur den tillkommer och vad den utsätts för. Ibland är 10 cm is säkrare att gå på än metertjock is.

Här är några saker som är viktiga att vara medveten om:

  • Kärnis av sötvatten är vanligen hållbar för två skridskoåkare som håller avstånd från varandra när den är 5 cm tjock. Om man ska åka i grupp bör man vänta tills kärnis av sötvatten är 8 cm – 10 cm tjock.
  • Havsis är vanligen bräckligare än sötvattensis. Detta beror på att saltvatten skapar bräckligare is.
  • Is som har inblandning av snö är extra bräcklig. Detta gäller både sötvattensis och havsis.
  • isVåris är ofta extra bräcklig och man bör försäkra sig om att den är rejält tjock. Detta gäller både sötvattensis och havsis.
  • Tänk på att snö kan dölja svag is.
  • Rörelser i vattnet är en vanlig orsak till att is blir svagare på en viss plats än vad isen är i kringliggande områden.
  • Memorera Livräddningssällskapets ramsa för att komma ihåg särskilt riskabla ställen: Vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn! En råk är en spricka som uppstår när isen rör sig. En vindbrunn är ett område som utsatts för vind och där isen därför tagit längre tid på sig att bildas jämför med omgivande områden.
  • Råkar har en tendens att uppkomma på ungefär samma ställen från år till år. Ta gärna kontakt med personer som har erfarenhet av den plats (t ex insjö) du vill åka/gå på för att få tips om var råkar är extra troliga att bildas. Friluftsfrämjandet brukar har mycket information.
  • Man bör hålla mycket gott avstånd till båtrännor.
  • Svall från fartyg kan bryta isen till flak flera hundra meter åt sidan.