Att skaffa och använda VHF-radio

vhf2Enligt en undersökning genomförd av Stockholmradio finns det cirka 300 000 sakförsäkrade fritidsbåtar i Sverige. Av dessa har ungefär en tredjedel VHF-radio ombord, och endast 33 000 har tillstånd från Post- och telestyrelsen att använda VHF-radio.

Varför förekomsten av VHF är så låg är svårt att veta. Det skulle kunna bero på en kombination av att folk förlitar sig på sina mobiltelefoner, vägrar tänka på att akutsituationer kan inträffa, anser att VHF är onödigt i det område de åker båt i, samt tror att det är svårt, dyrt och krångligt att skaffa och använda sig av VHF.

Sanningen är att det för det allra flesta är enkelt och smidigt att införskaffa en VHF-radio, lära sig hur den fungerar och skaffa det erforderliga tillståndet från Post- och telestyrelsen. Det finns endagskurser man kan gå om man inte vill studera på egen hand.

Att köpa en VHF-radio kostar från 2 500 kronor och uppåt. Detta är mindre än vad många lägger på en smartphone (som de dessutom byter ut när det kommer en ny modell på marknaden).

Detta behöver du

  • VHF-radioHandburna VHF-enheter finns tillgängliga från cirka 2 500 kronor.
  • Något av de godkända certifikaten för användande av VHF-radio.Du kan till exempel skaffa ett Short Range Certificate (SRC) i enlighet med fordringarna i Resolution 343 WRC-97. Ett annat exempel på fungerande certifikat är Long Rance Certificat (LRC) eftersom detta certifikat omfattar både VHF, MF och HF.

Du kan läsa mer om SRC här nedanför. Certifikatet är internationellt och är inte tidsbegränsat.

  • Tillstånd för VHF från Post- och telestyrelsen (PTS).

I tillståndet anges båtens anropssignal, eventuellt MMSI-nummer samt namnet på den som är ansvarig för stationen. I skrivande stund kostar ett tillstånd från PTS 195 kronor/år. Mer information hittar du hos pts.se.