TBE – fästingburen hjärninflammation

TBE är en virussjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Akronymen TBE kommer från det engelska namnet Tick Born Encefalitis, det vill säga fästingburen hjärnhinneinflammation. Numera vet vi dock att viruset även kan orsaka hjärninflammation (meningitis). Man kan också drabbas av hjärnhinneinflammation och hjärninflammation samtidigt (meningoencephalitis).

Man smittas av TBE genom att bli biten av en smittad fästing. Hos de flesta som smittas kan immunförsvaret hantera viruset så att de inte får några symptom eller bara får milda symptom som varar i några dagar. Det kan till exempel röra sig om feber och huvudvärk. Ungefär en tredjedel av de smittade blir istället rejält sjuka och drabbas av allvarliga symptom.

Kustområdena är särskilt utsattatbe

Cirka 75% av alla rapporterade fall av TBE i Sverige rör personer som smittats i Stockholms läns, Uppsala läns eller Södermanlands läns kusttrakter, inklusive Mälarregionens centrala och östra delar. Särskilt utsatta är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i östra Mälaren.

Andra riskområden i Sverige:

 • Östersjökusten från Roslagen i norr till Kalmartrakten i söder, inklusive Öland
 • Området kring Vänern
 • Områden väster och söder om Vättern

TBE har även rapporterats från östra Skåne, Blekinge, Västra Götaland, Gotland, Jönköpings län, Östergötland och södra Dalarna, men inte alls i samma utsträckning som för ovanstående områden. Något enstaka fall har rapporterats från Gotlands huvudö, och flera personer har blivit smittade på de närliggande öarna Stora Karlsö och Gotska sandön.

Fallen från Västra Götaland härrör huvudsakligen från områden väster om Kungälv, samt områden kring Lidköping och Mariestad. Som nämnts ovan är Vänernområdet också drabbat. Några enstaka fall finns rapporterade från sydöstra Orust, i området Fjällbacka-Grebbestad och i Skredsvik.

Under de senaste åren har det geografiska utbredningsområdet för TBE-smitta i Sverige gradvis utökats. Till exempel var TBE tidigare inte ett problem i kring Vänern och Vättern, Västra Götaland, Blekinge och Skåne.

Anmälningsplikt

Sjukvården är skyldiga att anmäla alla diagnostiserade fall av TBE till Folkhälsomyndigheten. Detta eftersom myndigheten vill hålla koll på hur sjukdomens utbredningsområde ökar och vid behov uppdatera sin information om riskzoner.

Finns TBE bara i Sverige?

Nej, fästingar smittade med TBE förekommer inte bara i Sverige utan även i stora delar av Centraleuropa och därifrån fortsätter utbredningsområdet österut, hela vägen till Sydkorea. Särskilt många fall rapporteras från Slovenien, Ryssland och de baltiska länderna.

Exempel på andra länder där det finns TBE-smittade i fästingar:

Albanien
Bosnien
Bulgarien
Danmark
Finland
Grekland
Italien
Kina
Kroatien
Mongoliet
Norge
Polen
Rumänien
Schweiz
Serbien
Slovakien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vitryssland

Går det att vaccinera sig mot TBE?

vaccineJa, det går att vaccinera sig mot TBE.

Vaccinationen finns tillgänglig både på vårdcentraler och på särskilda vaccinationsmottagningar. Vissa apotek erbjuder också vaccination mot TBE.

Vaccination rekommenderas särskilt för personer som är fast boende eller sommarboende i något av riskområdena eller vistas mycket i skog och mark där.

Man kan vaccineras även om man är gravid eller ammar.

Barn från 1 år och uppåt vaccineras.

Du kan läsa mer om TBE-vaccination längre ned på dena sida.

Immunitet

Den som går igenom en TBE-infektion utvecklar immunitet.

Smitta

Risken för att bli sjuk i hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation på grund av ett fästingbett är liten även om man befinner sig i någon av landets riskzoner. Studier av fästingar i riskområdena har visat att det inte är mer än 2% av fästingarna som bär på smittan.

Hos en infekterad fästing befinner sig viruset i spottkörtlarna, vilket innebär att det snabbt kan överföras till värden när fästingen biter sig fast. På så vis skiljer sig TBE från borrelia. Borrelia är en bakteriesjukdom som sprids med fästingar och där det är ovanligt att smittas om fästingen tas bort inom ett dygn efter att den bitit sig fast. TBE kan man däremot smittas av även om man tar bort fästingen direkt efter att den bitit sig fast.

Om man blir smittad av TBE-virus klarar kroppens immunförsvar i de flesta fall av att bekämpa viruset så att det aldrig leder till hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation.

Att skydda sig mot smitta

Bästa sättet att skydda sig mot TBE är att vaccinera sig.

För att skydda dig mot att bli biten av fästingar, bär täckande kläder när du vistas i områden där det finns fästingar. Tyvärr hjälper inte anti-myggmedel på huden mot fästingar.

Symtom

De flesta som utvecklar symptom på TBE gör det mellan fyra och tio dagar efter smittotillfället, men hos vissa dröjer det betydligt längre – ibland uppemot en månad.

De första tecknen på TBE brukar vara sådana som lätt blandas ihop med andra hälsoproblem. Feber, trötthet, huvudvärk och muskelvärk kan ju bero på många olika saker. Dessa symptom brukar hålla i sig i några dagar eller någon vecka. Hos många blir det aldrig mer symptom än såhär. Kroppens immunförsvar tar hand om infektionen och de är snart helt friska igen.

Hos vissa personer klarar immunförsvaret inte av att stoppa infektionen i detta tidiga skede utan viruset sprider sig vidare och infekterar hjärnan och/eller hjärnhinnorna. Ofta har de ovanstående lindriga symptomen hunnit försvunna och man har varit ”frisk” i en vecka innan symptomen på hjärninflammation/hjärnhinneinflammation börjar dyka upp:

 • Allvarlig huvudvärk
 • Hög feber
 • Ljuskänslighet
 • Ljudkänslighet
 • Kräkningar
 • Koncentrationsproblem
 • Minnesstörningar
 • Förvirring
 • Talrubbningar
 • Koordinationssvårigheter
 • Förlamningssymtom

Undersökning

Ett blodprov kan påvisa om det finns antikroppar mot TBE. Dessa antikroppar måste dock inte vara tecken på en pågående infektion utan kan bero på tidigare genomgången infektion eller på att man är vaccinerad.

Om den sjuke uppvisar symptom på att viruset har infekterat det centrala nervsystemet tas prov på vätskan som omger hjärnan och ryggmärgen.

Behandling

Det finns i dagsläget inte någon behandling som dödar TBE-viruset. Drabbas man av hjärnhinneinflammation/hjärninflammation behöver man normalt sjukhusvård för att stötta kroppen och lindra symptomen medan immunförsvaret slåss mot viruset. Det kan ta flera månader att bli helt frisk, och hos vissa kvarstår sviter av sjukdomen under mycket lång tid.

Dödsfall i TBE förekommer, men är ovanligt i Sverige.

TBE hos gravida och ammande

Det finns inga kända fall där TBE-smitta överförts från mor till foster eller från mor till nyfött barn.

Övrigt

 • Fler män än kvinnor får TBE.
 • Hos barn under 7 års ålder är sjukdomsförloppet oftast lindrigare än hos vuxna och äldre barn.

Mer information om att vaccinera sig mot TBE

Hur sker vaccinationen?

Vaccinationen injiceras, vanligen i utsidan av överarmen.

När ska jag vaccinera mig?

Säkrast är att sätta igång vaccinationsprogrammet så att man har ett bra skydd redan innan fästingsäsongen startar, det vill säga innan april. För många fungerar det dock bra att vaccinera sig senare än så eftersom de inte kommer att vistas i någon av riskområdena förrän under sommaren.

Tänk också på att även om du bara hinner få en enda injektion av vaccinet innan fästingsäsongen börjar så ger denna injektion ändå ett visst skydd. Att strunta i att påbörja vaccinationsprogrammet bara för att fästingsäsongen redan är igång är därför en dålig idé.

När man har genomgått hela vaccinationsprogrammet, inklusive den fjärde dosen, behöver man bara ta en påfyllnadsdos var 5:e år.

Vaccinationsprogrammet för personer yngre än 60 år

 1. Dos 1 ges
 2. Dos 2 ges en till tre månader efter första dosen.
 3. Dos 3 ges fem till tolv månader efter andra dosen. Du är nu skyddad mot TBE i tre år.
 4. Dos 4 ges tre år efter tredje dosen.
 5. Efter fjärde dosen rekommenderas en påfyllnadsdos var 5:e år.

Exempel på hur vaccinationsprogrammet kan genomföras:

 • Första dosen ges i september 2018.
 • Andra dosen ges i oktober 2018.
 • Tredje dosen ges i mars 2019.
 • Fjärde dosen ges under våren 2022.
 • Påfyllnadsdos ges under våren 2027.

Vaccinationsprogrammet för personer som fyllt 60 år

Om man har fyllt 60 år när man påbörjar vaccinationsprogrammet får man sina första fyra doser snabbare än de som är yngre.

1.) Dos 1 ges

2.) Dos 2 ges en till tre månader efter första dosen.

3.) Dos 3 ges två månader efter andra dosen.

4.) Dos 4 ges fem till tolv månader efter tredje dosen. Du är nu skyddad mot TBE i tre år.

5.) Dos 5 ges tre år efter fjärde dosen.

6.) Efter femte dosen rekommenderas en påfyllnadsdos var 5:e år.

Exempel på hur vaccinationsprogrammet kan genomföras:

 • Första dosen ges i september 2018.
 • Andra dosen ges i oktober 2018.
 • Tredje dosen ges i december 2018.
 • Fjärde dosen ges i maj 2019.
 • Femte dosen ges under våren 2022.
 • Påfyllnadsdos ges under våren 2027.

Biverkningar av vaccinet

 • Tillfällig svullnad, rodnad och ömhet i området där injektionen gjordes
 • Huvudvärk
 • Illamående (kräkningar är ovanligt)
 • Trötthet
 • Muskevärk
 • Ledvärk
 • Barn kan få feber.

Alla biverkningar brukar gå över inom några dagar, både hos vuxna och barn.

Vad händer om jag gör avbrott i vaccinationsschemat?

Om det går längre än rekommenderat mellan två vaccinationsdoser innebär det inte att man måste börja om från början igen. Ta den missade dosen så snart som möjligt och följ därefter vaccinationsschemat som vanligt.

Vaccination av barn

Barn som fyllt 1 år kan vaccineras och följer samma vaccinationsprogrammet som alla under 60 års ålder.

Små barn brukar få injektionen i framsidan av låret istället för i armen.