Short Range Certificate (tidigare VHF-certifikat)

Det som tidigare kallades för VHF-certifikat i Sverige heter numera Short Range Certificate och förkortas SRC. Reglerna för SRC är fastslagna i Resolution 343 WRC-97. Certifikatet är internationellt och ej tidsbegränsat.

Short Range CertificateI Sverige är det Nämnden för båtlivsutbildning (NBU) som utfärdar SRC. Nämnden för båtlivsutbildning är en ideell förening och intresseorganisation, vars styrelse består av representanter för Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

I skrivande stund kostar det 450 kronor att göra provet för SRC, och om man vill köpa en SRC-bok för självstudier kostar denna cirka 150 kronor. Provet är skriftligt och tar cirka 30 minuter att genomföra.

Det finns många utbildningsföretag och organisationer som erbjuder kurser för den som inte vill studera helt på egen hand inför provet. Kostnaden för sådana kurserar varierar mellan olika utbildningsarrangörer. När du jämför kurspriser, kontrollera om kostnaden för provet och kursboken ingår eller ej.

Exempel på områden som omfattas av kraven på kunskap, kännedom eller färdighet för SRC:

 • Enheter för frekvens och frekvenser för VHF-trafik
 • VHF-trafikens utbredningssätt och räckvidd
 • Tillämpliga delar av lagen (2003:389) och förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
 • Expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering, inklusive val av kanal, allmänt anrop, anrop av kustradiostation, anrop av annan fartygsstation, radiodisciplin, avräkningsoperatör/myndighet och avräkningskod
 • Uppbyggnad och roll för de delsystem som ingår i GMDSS.
 • Nödtrafik, nödkanal, nödanrop, nödmeddelanden, kvittens, återutsändande, uppmaning till företräde, tillfälligt upphörande av nödtrafik, slutligt upphörande av nödtrafik, återkallelse av oavsiktligt larm
 • Iltrafik, ilsignal, ilmeddelande
 • Varningstrafik, varningssignal
 • Bokstavering med det internationella bokstaveringsalfabetet
 • De engelska standardfraserna för säkerhetskommunikation och de ord som förekommer i nödradiotrafiken
 • Förekomsten av telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser
 • Den svenska sjöräddningens organisation

Dina färdighet i att på ett tillfredsställande vis etablera kontakt på VHF ska antingen bevisas genom att du genför det rent praktiskt inför förhörsledaren, eller genom att du har ett intyg från din kursledare.

Mer detaljerad information om vad som krävs för att erhålla SRC, samt information om hur begreppen kännedom, kunskap och färdighet definieras i detta sammanhang, finns tillgänglig hos Nämnden för båtlivsutbildning (NFB).