Elsäkerhet ombord

elsäkerhetDet är vanligt med elektrisk utrustning ombord på en båt, men el och vatten är alltid en riskfylld kombination och man bör anstränga sig för att säkerställa elsäkerheten. Här har vi samlat några tips på vad du kan göra för att öka eller upprätthålla en god elsäkerhet och minska risken för allvarliga tillbud.

 • Om du är osäker, anlita en fackman även om du ska göra något som varken lagen eller försäkringsbolaget kräver att man anlitar en fackman för. Säkerheten är trots allt det viktigaste.
 • Slå alltid av huvudströmbrytaren innan du åtgärdar något som har med båtens elektriska system att göra (inklusive motorn). Om du ska åtgärda något som rör en fristående elektrisk apparat, kontrollera att kontakten är utdragen ur eluttaget.
 • Kontrollera regelbundet allt som har med elektricitet att göra ombord, för att säkerställa att allt är i bra skick. Åtgärda vid behov. Isolera kablar från metaller. Skruva också regelbundet åt anslutningar som kan ha skakat loss från sin korrekt åtdragna position.
 • För att förebygga gnistor från elektriska komponenter är det viktigt att de hålls rena och torra.
 • Ett blybatteri som är fulladdat kan explodera om en kortslutning uppstår. Detta kan orsaka skada på flera olika vis – det finns till exempel risk för att någon får batterisyra i ögonen. Så snart du utför något arbete med eller nära ett exponerat batteri bör du bära skyddsglasögon. För att skydda kroppen, använd handskar och heltäckande kläder. På sommaren kan det förstås kännas lockande att fixa med båten iförd badbyxor och flip-flops, men man bör ha mer respekt för batterier än så eftersom de innehåller syra.
 • Ladda aldrig ett batteri som har frusit sönder eller är skadat på något annat vis.
 • Batterier kan orsaka att knallgas bildas. Knallgas är en explosiv gas bestående av väte och syre. När du arbetar med batterier, säkerställ att ventilationen är god. Knallgas är lättare än vanlig luft, vilket innebär att den kommer att stiga uppåt. Se till att det finns goda möjligheter för den att försvinna istället för att samlas upp under något.
 • Elfel kan lätt leda till bränder. Se till att ha tillräckligt med brandsläckare i klassen EN3-12470BC ombord och se till att de är lättillgängliga och lämpliga för att släcka elektriska bränder. För en liten båt som är mindre än 10 meter rekommenderas minst en brandsläckare på minst 2 kilogram. För en båt som är över 10 meter rekommenderas minst två brandsläckare på minst 2 kilogram var, och du bör placera en av brandsläckarna så att den är tillgänglig utifrån.

  Brandvarnare är givetvis också bra att ha, så att man upptäcker bränder på ett så tidigt stadium som möjligt.

 • Om du är beroende av elektricitet för att framföra din båt på ett säkerhet vis, till exempel för att du är van vid att använda ett elektriskt navigationssystem, är det extra viktigt att du alltid har extra säkringar ombord. Extra lampor är också att rekommendera.