VHF nödradio

vhfDet finns fortfarande svenska vatten där mobilmasternas täckning är för dålig för att man med säkerhet ska kunna ringa ett larmsamtal till 112. På grund av detta bör man inte enbart förlita sig på mobiltelefonen när man ger sig ut till sjöss, utan även ha en VHF-radio. VHF står för Very High Frequency, det vill säga radiofrekvensen mellan 30 megahertz och 300 megahertz. En annan fördel med VHF-radion är att den fungerar även när mobiltelefonen har blivit blöt eller har ett urladdat batteri.

Fördelar med VHF-radio

  • En VHF-radio kan användas både för att direktanropa Sjö- och flygräddningen, och för att kommunicera med närliggande båtar, fartyg, lotsar och boende i närheten som har VHF-radio. Även personal som bemannar broar och slussar brukar ha VHF-radio.
  • En VHF-radio fungerar även i områden där din mobiltelefon inte har täckning.
  • Man kan bara ringa ett nummer i taget på en mobiltelefon. Du kan alltså hamna i en situation där du måste välja mellan att larma 112, att ringa upp din granne som du tror (men inte vet säkert) är ute och åker med sin båt i närheten eller att ringa upp din vän på en närliggande ö som du vet kan ta sig till nödplatsen i sin båt på några minuter.

    Med en VHF-radio kan du på en och samma gång larma Sjö- och flygräddningen och alla personer i närheten som har VHF-radio – oavsett om de befinner sig till sjöss eller på land. Du behöver inte prioritera i vilken ordning du ska ringa dina samtal, vilket är en stor fördel i en akutsituation när varje sekund räknas eller du har väldigt lite batteri kvar i telefonen.

  • Du behöver inte känna till telefonnumret till de du larmar med en VHF-radio. Du kan larma alla som befinner sig i närheten, oavsett om du känner dem eller ej.
  • Om din båt har blivit manöveroduglig och du ser ett större fartyg närma sig kan du använda VHF-radion för att varna fartyget om att du har förlorat möjligheten att väja. Att du skulle råka ha mobiltelefonnumret till någon ombord på fartyget och hinna slå larm den vägen är ju betydligt mindre troligt.

    I ovanstående situation kan man ringa 112 med sin mobiltelefon och be dem slå larm till fartyget, men då spiller man mycket tid i en situation där varje sekund spelar roll. Att varna fartyget direkt med VHF-radio går mycket snabbare och påverkas inte heller av eventuell överbelastning hos 112.

  • VHF-radio används inte bara i nödsituationer, utan också för att anropa andra båtar i vardagliga sammanhang och hålla koll på vad som händer runt omkring en till sjöss. Det finns många exempel på situationer där det är praktiskt att kunna komma i kontakt med sjöfolk som är i närheten även om man inte känner dem och har deras mobiltelefonnummer.