Fästingbett- Ett problem i skärgården

I de allra flesta fall blir man inte sjuk av att bli biten av en fästing, på sin höjd blir man lite röd runt bettstället ett tag. Det finns dock viss risk för att smittas av sjukdomar som borrelia och TBE, så fästingbett är något man bör undvika och om man upptäcker en fästing ska den tas bort direkt. Särskilt borrelia går ofta att undvika genom att hålla koll på sin hud och snabbt ta bort alla fästingar man upptäcker. Detta eftersom de i de flesta fall tar uppemot ett dygn innan man blir smittad av borrelia när en infekterad fästing har bitit sig fast. Att smittas av TBE fungerar tyvärr annorlunda, där finns TBE-viruset nämligen i den infekterad fästingens spottkörtlar och kan komma in i värdens kropp omedelbart när fästingen biter sig fast.

Om fästingarfastingar

Fästingen genomgår under sitt liv tre aktiva stadier:

  • I första stadiet är fästingen en larv, men ser inte ut som en klassisk larv utan påminner mer om en vuxen fästing i miniatyr (bara en halv milimeter lång).
  • I andra stadiet är fästingen en nymf och är ungefär 1 mm lång.
  • I tredje stadiet är fästingen vuxen och är 3-4 mm lång innan de börjar suga blod.

I varje stadium behöver fästingen suga blod från en värd för att kunna utvecklas vidare.

Innan fästingen sätter sig fast på en värd är det vanligt att den vandrar runt ett tag. Om man håller sin hud under uppsikt när man vistas i fästingområden ökar chansen för att man ska upptäcka fästingen redan innan den har hunnit bitit sig fast. Tag gärna hjälp av andra personer om du inte är ute på egen hand – det kan till exempel vara svårt att själv upptäcka en fästing som vandrar runt på ens rygg.

Hur tar jag bort en fästing?

Dra fästingen rakt ut

Tag omedelbart bort en upptäckt fästing genom att dra den rakt ut. Man kan använda en vanligt pincett eller köpa en särskild fästingborttagare på apoteket. Det brukar också gå bra att ta bort fästingen med fingrarna, vilket är att föredra om alternativet är att vänta länge på att få fatt i en pincett / fästingborttagare.

Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra den rakt ut. Du behöver inte vrida fästingen i någon viss riktning motsols, medsols, etc utan det är bara att dra rakt ut.

Undvik att klämma på fästingens kropp eftersom det kan innebär att du klämmer in smittat innehåll i din kropp. Detta är en av anledningarna till att det är bra att ha en pincett eller fästingborttagare – när man bara har fingrarna till hands är det enklare att råka klämma till på fästingen när man drar ut den.

Efter att du dragit ut fästingen, tvätta rent området med tvål och vatten.

Kladda inte in fästingen med något

Det florerar fortfarande många huskurer rörande fästingar som rekommenderar att man smörjer in fästingen med något för att få den att släppa taget, till exempel fett, aceton eller alkohol. Detta är helt onödigt och gör bara att det dröjer längre innan man får bort fästingen. Dessutom kan det bli svårare att få grepp om en kladdig fästing.

Delar av fästinen är kvar i huden!

Bäst är om hela fästingen följer med när man drar, men om fästingens käkparti skulle bli kvar i huden så är detta ingen katastrof och kräver i normalfallet inte någon särskild behandling. Den mänskliga kroppen kommer hos de allra flesta själv att stöta bort det kvarblivna, men man kan också hjälpa till genom att dra ut delarna med en pincett eller lirka ut dem med en ren nål. Håll området rent och under uppsikt. Ibland får man vänta tills det blir lite rött och svullet, och sedan kan man enklare få bort de sista delarna eftersom kroppen redan har påbörjat utstötningen.

Sjukvård

Det är vanligt att man blir lite röd på huden direkt efter ett fästingbett och ibland kan det också klia. Om delar av fästingen finns kvar kan det blir rött och svullet medan kroppen försöker stöta ut det kvarblivna. Inget av detta är något att oroa sig över.

Däremot bör man kontakta sjukvården om man börjar få symptom på någon fästingburen sjukdom. I Sverige är TBE och borrelia vanligast. På vår sajt hittar du information om dessa sjukdomar och vilka symptom man ska vara på sin vakt mot. Vad gäller borrelia så är ett viktigt varningstecken att huden vid bettstället börjar bli röd först en vecka eller mer efter fästingbettet – det finns dock gott om exempel på personer som utvecklat borrelia utan att få denna karaktäristiska varning.

Det går att vaccinera sig mot TBE, däremot inte mot borrelia. Borrelia kan behandlas med antibiotika eftersom sjukdomen orsakas av en bakterie. Antibiotika fungerar inte mot TBE eftersom den sjukdomen orsakas av ett virus.

Förutom TBE och borrelia förekommer det att fästingar i Sverige överför en bakterie som kan ge sjukdomen ehrlichios. Denna sjukdom är vanlig hos djur men ovanlig hos människan. Du kan läsa mer om ehrlichios hos Folkhälsomyndigeten. Ehrlichios behandlas med antibiotika.

Folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/ehrlichios/