Förarintyg, kustskepparintyg med mera

För att göra båtlivet säkrare finns det många utbildningar man kan gå. En bra start för den som är intresserad av förkovra sig är att besöka Nämnden för båtlivsutbildning (NFB).

kustskepparintygNämnden för båtlivsutbildning är en ideell förening och intresseorganisation som utarbetar och fastställer fordringar för båtlivsutbildning i Sverige, och reglerar officiella kompetenser för förande av fritidsbåtar i Sverige. I styrelsen sitter representanter för Transportstyrelsen, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben.

Ett kustskepparintyg från NFB ger innehavaren rätt att i svenska vatten framföra fritidsfartyg som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter, det vill säga fritidsskepp. Observera att den som redan har Skepparexamen eller Examen som fartygsbefäl klass VIII inte behöver något kustskepparintyg för att framföra fritidsskepp i svenska vatten.

För fritidsbåtar som är mindre än 12 meter långa och 4 meter breda krävs ingen formell behörighet. Förarintyg för fritidsbåt är alltså inte ett krav.

Intyg administrerade av NFB

  • Förarintyg för fritidsbåt
  • Kustskepparintyg
  • Båtpraktikintyg
  • Seglarintyg
  • Kanalintyg (för fart på kanaler och floder enligt CEVNI)
  • Utsjöskepparintyg
  • Manöverintyg för Högfartsbåt
  • Radarintyg
  • SRC-intyg
  • LRC intyg

Nämnden för båtlivsutbildning administrerar och håller register över avlagda intyg. De auktoriserar även förhörsförättare. Om du till exempel går din utbildning hos ett fristående utbildningsinstitut som Medborgarskolan, Navigationsakademin, Folkuniversitetet, Studieförbudet Vuxenskolan eller ABF kommer du alltså att förhöras av en förhörsförättare som auktoriserats av Nämnden för båtlivsutbildning.