Säkra bildäck

Vilka däck man har på sitt fordon har stor påverkan på hur säker man är i trafiken, eftersom däcken påverkar allt från väghållning till stoppsträcka. Här nedanför kommer vi gå igenom några olika säkerhetsaspekter rörande bildäck på personbilar.

Svenska säkerhetsregler för bildäck

däckVid bilbesiktningen kontrolleras att dina bildäck uppfyller de svenska säkerhetskraven. Dessa är att se som minimikrav och man kan öka sin säkerhet på vägen genom att se till att ha god marginal till minimikraven, det vill säga köra med däck som är betydligt bättre än vad regelverket kräver. Tänk också på att bildäck som uppfyllde kraven vid besiktningen som ägde rum för flera månader sedan kan ha råkat ut för saker sedan dess som gör att de numera inte uppfyller kraven och har blivit betydligt farligare att köra med.

Information om de däckdimensioner och fälgdimensioner som är godkända för din bil hittar du i bilens instruktionsbok. Du kan även kontakta bilens tillverkare, någon av generalagenterna eller en märkesverkstad för att få information.

Om dina däck inte uppfyller reglerna

Om däcken på din bilen inte uppfyller de säkerhetskrav som vi beskriver nedan (eller om de är nära att inte göra det) är det mycket viktigt att du byter ut dina däck så snart som möjligt.   Att köra med osäkra däck kan inte bara resultera i böter utan det kan också föranleda olyckor där du eller någon annan kan bli skadad eller till och med dödad.  Det är inte värt risken att köra på dåliga däck.

Använd alltid en välrenommerad däckverkstad när du köper nya däck.  På så sätt vet du att du får däck av hög kvalité. Däck som uppfyller EU kraven.   Du kan välja att endera köpa däcken i din lokala verkstad eller använda en av de många försäljarna online.  Att köpa däck online är oftast ett billigare alternativ.

Säkerhetsregler för däcken på en nationellt godkänd personbil

Däckens mönsterdjup måste vara minst 1,6 mm och spårvidden får inte överstiga maximalt tillåten spårvidd.

Den däckdimension som registrerats för bilen är alltid tillåten. Vill du ha däck av annan dimension krävs att däckets bärighet i princip överensstämmer med bärigheten hos originaldäcken. Dessutom måste däcket vara monterat så att det har frigång och inte nöts mot någon del av bilen. Detta undersöks vid fulla styr- eller fjädringsutslag, det räcker alltså inte att bilen kan köra rakt fram utan att däcken nöts mot någon del av bilen. Slutligen måste däcket klara en hastighet på minst 180 km/h, med undantag för vinterdäck som bara behöver klara minst 160 km/h.

Säkerhetsregler för däcken på en EG-typgodkänd personbil

Precis som på en nationellt godkänd personbil så krävs ett mönsterdjup på minst 1,6 mm och spårvidden får inte överstiga maximalt tillåten spårvidd.

bildäckDen däckdimension som är angiven i helfordonsgodkännandet är alltid tillåten. Vill du ha däck av annan dimension, och vill slippa göra en registreringsbesiktning, krävs att rullningsomkretsen för däcket måste ligga inom det intervall som är angivet i helfordonsgodkännandet. Vidare får däckens bredd vara lika stor eller mindre än vad som anges i helfordonsgodkännandet, däremot får den inte vara större. Däcken måste också vara dimensionerade för att klara bilens garanterade axelbelastning och konstruktiva hastighet. För vinterdäck krävs dock inte mer än 160 km/h. Slutligen så finns det regler som fälgarna måste uppfylla för att du ska slippa registreringsbesiktning om du vill använda en annan däckdimension än den som är angiven i helfordonsgodkännandet. Fälgarna får inte innebära en förändring av spårvidden utöver vad som är tillåtet enligt helfordonsgodkännandet, och fälgarnas diameter får bara avvika från helfordonsgodkännandet om däckens rullningsomkrets ligger inom det intervall som är angivet i helfordonsgodkännandet.

Övrigt

  • Det är inte säkert att kontroll av däckdimensionen ingår i bilbesiktningen, så att din bil har passerat bilbesiktningen är inte någon garanti för korrekt däckdimension. Det är inte ovanligt att besiktaren endast kontrollerar att mönsterdjupet är tillräckligt, att däcken är inte har några markanta skador och att du inte har blandat dubbade och odubbade däck på samma personbil.
  • Om däckdimensionen är så fel att det innebär en allvarlig säkerhetsrisk är den besiktare som upptäcker det skyldig att utfärda körförbud.
  • Det är tillåtet att ha reservdäcket i bruk när bilen besiktas. Reservdäcket måste uppfylla samma krav som ordinarie däck.